Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Jantar Ryszard Łach z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul.
Chorzowskiej 50 , tel.: 32 401 09 51, adres e-mail: biuro@gorskidworek.pl
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a. obsługa składanych zapytań i przygotowanie oferty najmu apartamentów w obiektach Rezydencja Górski
Dworek w Kościelisku;
b. rezerwacja apartamentów w obiektach Rezydencja Górski Dworek w Kościelisku;
c. realizacja umowy usługi najmu apartamentów w obiektach Rezydencja Górski Dworek w Kościelisku;
d. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiektach Rezydencja Górski Dworek w
Kościelisku poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego;
e. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiektach Rezydencja Górski Dworek w
Kościelisku poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w danym apartamencie.
f. wysyłki newslettera.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i przesłania oferty najmu apartamentów oraz
dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przygotowanie i przesłanie oferty najmu
apartamentów oraz dokonanie rezerwacji i świadczenie usługi najmu apartamentów w obiektach Rezydencja Górski
Dworek w Kościelisku. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz swoje imię za
pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do
newslettera. Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania
jest Twoja zgoda.
5. Odbiorcami danych udostępnionych przez Panią/Pana mogą być:
a. zewnętrzne biuro rachunkowe;
b. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecam wykonanie poszczególnych czynności
związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej. Podmioty, którym zlecam przetwarzanie
danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa. Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to:
a. dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 701-019-83-61 – przetwarzanie danych
osobowych w celu funkcjonowania strony internetowej na serwerze.
b. LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński, ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra, NIP: 611-227-24-45 – przetwarzanie
danych osobowych w celu dokonania rezerwacji w systemie HOTRES.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usługi najmu apartamentów będą
przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych PHU Jantar Ryszard
Łach lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane pozyskane jedynie w związku z zapytaniami
oraz przygotowaniem oferty najmu apartamentów w obiektach Rezydencja Górski Dworek w Kościelisku będą
przetwarzane przez okres 3 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. Dane przekazane w związku z
zapisaniem się do newslettera będą przetwarzane przez czas jego funkcjonowania, chyba że wcześniej zrezygnujesz z
jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Call Now Button